electrical-services3-1024x663
Pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne

 • badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia
 • impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
 • badania stanu instalacji odgromowej
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badania oświetlenia
 • badania elektronarzędzi
 • badania silników elektrycznych
 • badania styczników
 • badania parametrów wyłączników RCD (różnicowo-prądowych)
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne