CACHED_23496-520-17656be

 

Wykonawstwo robót elektrycznych zakresie:

  • budowa instalacji elektrycznej w nowo powstającym obiekcie
  • kompleksowa modernizacja istniejącej instalacji wykonana z uwzględnieniem oczekiwań klienta
  • naprawa wszelkich awarii oraz mniej uciążliwych usterek instalacji elektrycznej
  • montaż tablic rozdzielczych
  • wykonania przyłączy elektrycznych
  • montaż gniazd, wyłączników oraz opraw oświetleniowych
  • wymiana źródeł światła
  • podłączenie urządzeń AGD